Jernbaneverket

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.12.1996 Ny via splittelse

Navn: Jernbaneverket
Kort navn: Jernbaneverket
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Tilhører etat: Jernbaneverket
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Nedlagt enhet som følge av splittelse:

Fra 1. desember 1996 ble NSB splittet i 2. Trafikkdelen ble lagt til et selskap organisert etter en egen lov; NSB BA mens kjørevegen ble tillagt forvaltningsorganet Jernbaneverket (jfr. St.prp.nr.2/Innst.S.nr.31 og Ot prp.nr.2/Innst.O.nr.1 (1996-97)) For øvrig ble NSB Biltrafikk samtidig etablert som aksjeselskap heleid av NSB BA. Gardermobanen AS ble også videreført som et aksjeselskap, heleid av NSB BA. NSB Reisebyrå ble dessuten fra 1. januar 1996 etablert som et eget aksjeselskap heleid av NSB, jfr. St.prp.nr.1, Tillegg nr. 9/Budsj.Innst.S nr.14 Tillegg nr. 1 (1995-96)
Internett: www.jernbaneverket.no

01.07.2001 Består via utskilling

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Utskilte enheter fra denne enheten:

Om BaneTele AS
BaneTele ble etablert som et statseid aksjeselskap i 2001 ved utskilling fra Jernbaneverket. BaneTeles hovedkontor ligger i Oslo. Selskapet har også lokal forankring gjennom representanter i hver landsdel. Bemanningen utgjorde 172 fast ansatte ved utgangen av 3. kvartal 2008.

Forvaltningen av eierskapet til Bane Tele AS er fra 20.12.2002 overført fra Jernbaneverket til Nærings- og handelsdepartementet. Fra samme dag blir ansvaret for et statslån på 209,495 millioner kroner til Bane Tele AS overført fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.

01.01.2005* Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Jernbaneverkets forretningsenhet - BaneService som utfører utbyggingsoppgaver og tyngre vedlikeholdsoppgaver, ble fra 1.1.2005 omdannet til et statlig aksjeselskap.

Jf.
Lov om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap
Ot.prp. nr. 15 (2004-2005), Innst. O. nr. 29 (2004-2005), beslutning. O. nr. 22 (2004-2005)

31.12.2016 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Jernbaneverket legges ned 1. januar 2017. Fra samme dato overtar Bane NOR ansvaret for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Bane NOR har fått ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet; trafikkstyring, samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer. Bane NOR har ca. 4.500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Opprettelsen av Bane NOR er den del av jernbanereformen som Stortinget har sluttet seg til. Bane NOR eies av staten og blir etablert og regulert i henhold til reglene i statsforetaksloven.

En mindre del av Jernbaneverket blir overført til det nye Jernbanedirektoratet som blant annet skal drive med langsiktig planlegging og konkurranseutsetting av persontogtilbud. Elisabeth Enger er beskikket som direktør for Jernbanedirektoratet. Hun skal være jernbanedirektør (direktør for Jernbaneverket) frem til 31.12.2016 og tiltre stillingen som direktør for direktoratet 1.1.2017.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.