Samferdselsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Siden viser utvalg i perioden 1980-1997 og 2002-2013 som er relatert til denne enheten.

59 utvalg
Fra Til Funksjon Navn t.o.m 2003 f.o.m 2004
2014 2015 UAG-utvalget
1998 2005 Totalforsvarets råd for sikring av tele- og informasjonssystemer (TRSTI)
1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Luftfartsverkets styre
1991 Sikkerhetsrådet for luftfarten (SFL)
1991 Rådgivende organ Det nasjonale sikkerhetsråd for luftfarten (NSL)
1991 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget for omstrukturering og forenkling av vegtrafikklovgivningen
1988 Klage- eller ankeinstans Statens teleforvaltningsråd
1986 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å utrede Luftfartsverkets hovedoppgaver
1985 Rådgivende organ Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap
1985 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å utrede Norges internasjonale godstransport
1984 1986 Rådgivende organ Kontrollrådet for kabelnett
1983 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Televerkutvalget
1983 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget for revisjon av lov av 16. desember 1960
1982 1984 Rådgivende organ Bevillingsutvalget
1982 1990 Rådgivende organ Statsgarantiutvalget
1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges Postsparebank
1981 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Delegering klage på vedtak etter Samferdselsloven
1981 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Barn- og trafikkutvalget
1981 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Personbilutvalget
1981 1993 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank
1980 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Standardkontraktsutvalget
1980 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Teleutvalget
1980 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Postlovutvalget
1980 1986 Rådgivende organ Norsk navigasjonsråd
1979 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Nord-Norgebaneutvalget
1978 1991 Rådgivende organ Ferjeteknisk råd
1976 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Samdistribusjonsutvalget
1976 1983 Rådgivende organ Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen
1976 1983 Kontakt-/samarbeidsorgan Samarbeidskomiteen for service i tynt befolkede strøk
1976 1986 Utredninger, lovforberedelser m.v. Myklevollutvalget
1976 1994 Kontakt-/samarbeidsorgan Kontaktnemnd for godstransport på veg til og fra utlandet
1974 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Reisebyrålovutvalget
1973 1992 Kontroll, tilsyn, beredskap Det nasjonale sikkerhetsråd for lufthavnene
1971 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens Datasentral A/S
1971 1981 Statens trafikksikkerhetsutvalg
1971 1981 Kontakt-/samarbeidsorgan Nordisk Trafikksikkerhetsråd
1971 1984 Andre oppgaver Nærtrafikkomiteen for Bergensområdet
1969 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Postverket
1969 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Postrådet
1969 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Televerkrådet
1969 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Televerket
1968 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges Statsbaner
1968 1982 Rådgivende organ Utvalget for Reisebyråbevilling
1968 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet
1966 1981 Rådgivende organ Fraktefartøyutvalget
1965 Kontroll, tilsyn, beredskap Totalforsvarets sambandsnemnd
1965 1981 Rådgivende organ Rådet for Reiselivssaker
1964 1981 Arbeidsutvalget for sivile bilreparasjonstjenester
1964 1992 Rådgivende organ Flystøykommisjonen
1963 1981 Rådgivende organ Flystøyutvalg, Oslo Lufthavn, Fornebu
1962 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Plankomiteen for Oslo sentralstasjon
1961 1982 Andre oppgaver Takstutvalget
1961 1985 Kontroll, tilsyn, beredskap Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU
1961 1988 Delegasjon/Kommisjon Flyhavarikommisjonen
1961 1994 Rådgivende organ Ruteplanutvalget
1959 Rådgivende organ Programutvalget for nye frimerker
1958 1983 Rådgivende organ Yrkesopplæringsrådet, hotell- og restaurantfaget
1950 1983 Kontroll, tilsyn, beredskap Transportberedskapsrådet
Rådgivende organ Trafikksikkerhetsrådet