Statens flyktningssekretariat

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

9 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Norsk flyktningepolitikk i endring? En studie av flyktningebegrepets innhold og anvendelse 1987-1993. Paulsen, Wenche
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Norsk innvandringspolitikk 1975 - 1995. «Nasjonale og internasjonale faktorers betydning for utformingen av innvandringpolitikken. Øyan, Torunn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Norsk og dansk flyktninge- og asylpolitikk 1945-1989. Vaaland, Jorunn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Nasjonalstat og innvandring. Linjer i norsk innvandringspolitikk fra 1814 til 1990. Wahl, Øistein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Opprettinga av Utlendingsdirektoratet - frå krise til kontroll? Kvåle, Gro
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Flyktningemottakets tilpasning til individuelle asylsøkere. - En iverksettingsstudie. Femanger, Anne-Karin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Reorganisering av Det norske flyktningeråd og opprettelsen av Statens flyktningesekretariat - et politisk styringsmiddel? Bull, Veronica Sparre
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 Samordningen av norsk innvandringspolitikk. En studie av omorganisering. Nygaard, Tom Arne
Rapport 2009 Den sentrale statlige utlendingsforvaltningen 1945-2008 Anne Hals