Rådet for funksjonshemmede

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

26.01.1969 Nyopprettelse

Navn: Rådet for omsorgen for funksjonshemmede
Kort navn: Rf
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

01.01.1981* Navneendring

Navn: Rådet for funksjonshemmede
Kort navn: Rf

Det er først i (http://odin.dep.no/html/nofovalt/offpub/statskalenderen/)Statskalenderen for 1981 at enheten nevnes, og da med dette navnet. Dette navnet benyttes også hos Lægreid og Roness (1983). Navneendringen har mest sansynlig funnet sted pr. 1.1.1981.Internett: (http://www.srff.dep.no/) www.srff.dep.no

01.01.1998 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Sekretariatet hører nå administrativt til Etat for rådssekretariater og enkelte helse- og sosialfaglige oppgaver. Det er en underliggende etat til Sosial- og helsedepartementet.

31.12.2001* Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Fra 1. januar 2002 hører sekretariatet administrativt til i det nye Sosial- og helsedirektoratet under Divisjon for forebygging; Avdeling for levekår.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.