Direktoratet for arbeidstilsynet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

22 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1993 100 år for bedre arbeidsmiljø Bjørnson, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 I arbeid mellom Norge og EU? : en case-studie av Arbeidstilsynets arbeid med EU/EØS-relaterte oppgaver Kristiansen, Aina
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Variasjoner i tilsynspraksis? En studie av Arbeidstilsynets distriktskontorer i Hordaland og Agder. Sommerset, Geir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Implementering av offentlig reform; internkontrollforskriften Hvordan internkontroll av helse, miljø og sikkerhet ble implementert i en kommune. Malkenes, Gitte
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Europeisering av arbeidstilsyn. En studie av det norske og svenske arbeidstilsynet, 1992-1997. Middelton, Harriet Catrine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Organisasjonsendringer - internkontroll av HMS i praksis. En case-studie av Nordenfjelske Treforedling. Lein, Svend Ivar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Omorganisering av Arbeidstilsynet. En analyse av en reorganiseringsprosess. Møller, Hjørdis
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Arbeid og politikk. En analyse av arbeidsmiljøreformen, fra vervetiltak til deltakerdemokrati. Rygh, Ola Christian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Arbeidervern som offentlig oppgåve. Ei gransking om iverksetting. Underlid, Arnvid
Notat 2016 Utviklingen i antall ansatte i sentral statsforvaltning. En kartlegging av årsaker Eide, Kristian Kjøllesdal
Notat 2005 Omstilling i Arbeidstilsynet: Tilsynsmeldingens konsekvenser for strategi og organisering. Helleren, Stig
Notat 2004 Europeisering av tilsynsmyndigheter i Norge og Sverige. Dyrdal, Morten
Notat 2000 Tilsyn i en fristilt stat: Fra integrert til spesialisert organisasjonsform. Skogstad, Per-Arne
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2010 Saman om felles mål? Korleis organisere, styre og finansiere tverrgåande oppgåver Bøgh, Peter, Jan Kato Fremstad, Mette Haarstad, Mona Naomi Lintved
Rapport 2010 Statstilsette i omstilling Ei undersøking av handteringa av dei menneskelege sidene ved utflytting av 7 statlege tilsyn Inger Johanne Sundby, Marit Skaar Reiersen
Rapport 2010 Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen. Peter Chr. Bøgh, Margaret Hagevik og Ellen Rønning-Arnesen
Rapport 2009 Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk. Lisbeth U. Hansen, Sissel C. Motzfeldt og John Nonseid
Rapport 2008 Direktoratenes faglige rolle – en rolle under økende press. Ingunn Botheim, Dag Solumsmoen, Per Kristian Aasmundstad
Rapport 2003 Felles tilsynsdatabase - veien videre Strøm, Maria, Berg, Hans Fredrik, Kringen, Olav Jacob og Nesheim, Olaug Hana
Rapport 2002 (Be)Grep om tilsyn Kringen, Jacob, Nordvik, Jørn-Flemming, Jacobsen, Gunnar, Finstad, Vigdis og Rødsten, Tormod
Rapport 2000 Europeisering av arbeidstilsynet, velvillig eller motvillig tilpasning? - en studie av det norske og svenske arbeidstilsynet, 1992-97. Middelthon, Harriet.