Helse Vest RHF

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2002* Ny via omorganisering

Navn: Helse Vest RHF
Kort navn: Helse Vest RHF
Tilknytningsform: Helseforetak
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Overordnet: Helsedepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1102 Sandnes
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:
  • De fylkeskommunale spesialisthelsetjenestene innen det somatiske helsevern

Regjeringen fremmet forslag om statlig eierskap til offentlige sykehus gjennom Ot.prp.nr.66 2000-2001 Om lov om helseforetak m.m., som Stortinget sluttet seg til , ref. Innst.O.nr.118 2000-2001. Det er de offentlige finansierte spesialisthelsetjenestene innen det somatiske helsevern som i sin helhet er omfattet av reformen om statlig overtakelse. Driftsansvaret knyttet til sykestuer og spesialsykehjem overtas av staten der fylkeskommunen pr 2001 har et slikt ansvar. Reformen medfører at det etableres fem regionale helseforetak med til sammen 47 foretak. Det etableres også en ny eieravdeling i Helsedepartementet med to seksjoner - økonomi og helsefag.

Virksomhetene i Helse Vest RHF har ca 12 500 ansatte (pr 2002) og forvalter om lag 12 mrd kroner i året (pr 2002).

Helse Vest RHF består av fem helseforetak hvor følgende Institusjoner er sammen i helseforetak:

Helse Stavanger HF (www.sir.no) hvor følgende sykehus inngår:
- Sentralsjukehuset i Rogaland
- Rogaland psykiatriske sjukehus
- Engelsvoll Psykiatriske Senter
- Dalane Psykiatriske Senter
- Lassahagen psykiatriske senter
- Randaberg psykiatriske senter
- Strand psykiatriske senter
- Varatun Psykiatriske Senter
- Klokkergarden Psykiatriske senter
- Rehab. i Rogaland

Helse Fonna HF (www.helse-fonna.no) hvor følgende sykehus inngår:
- Haugesund sjukehus
- Stord sjukehus
- Odda sjukehus
- Valen sjukehus
- Aksdal psyk. senter
- Lysskar Psyk. Senter
- Bjødnateigen psyk. senter
- Stølen psyk. senter
- Rehab.tjenesten i Rogaland, nord

Helse Bergen HF (www.helse-bergen.no) hvor følgende sykehus inngår:
- Haukeland sykehus
- Voss sjukehus
- Kysthospitalet i Hagevik
- Sandviken sykehus
- Nordåstunet
- Hab.tenesta for vaksne
- Åstveit distriktspsyk. senter
- Askviknes Voksenpsyk. Senter
- Fjell og Årstad Distrikspsyk. senter
- Radøy sjukeheim
- Osheim behandlingsheim

Helse Førde HF (www.helse-forde.no) hvor følgende sykehus inngår:
- Førde sentralsjukehus
- Nordfjord sjukehus
- Lærdal sjukehus
- Nordfjord psykiatrisenter
- Førde BUP
- Sogndal BUP
- Nordfjord BUP
- Indre Sogn psykiatrisenter

Apotekene Vest HF hvor følgende virksomheter inngår:
- Haukeland sykehusapotek
- Sjukehusapoteket i Stavanger
- Sjukehusapoteket i Haugesund
- Sjukehusapoteket i Førde

Internett: www.helse-vest.no

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Selskaper under Helse Midt-Vest RHF pr. 2016:
- Sjukehusapoteka Vest HF: Hovedkontor i Bergen. 4 driftssteder. 242 ansatte/212 årsverk. Driftskostnader 963 mill. kroner.
- Helse Vest Innkjøp HF: Hovedkontor i Bergen, men lokalisert med ansatte i tilknytning til alle fire sykehusforetakene i regionen. 58 ansatte/57 årsverk. Driftskostnader 660 mill. kroner. Virksomheten i foretaket overføres til Sykehusinnkjøp ultimo 2016.
- Helse Vest IKT AS: Hovedkontor i Bergen; avdelingskontor i Stavanger, Haugesund og Førde (samt noen medarbeidere i Odda, Stord, Voss og Florø). 450 ansatte/435 årsverk. Driftskostnader 915 mill. kroner.


Felleseide selskaper; eid av alle de regionale helseforetakene:
- Luftambulansetjenesten ANS: Hovedkontor i Bodø. 29 ansatte fordelt på Bodø, Trondheim og Tromsø.
- Pasientreiser ANS: Hovedkontor i Skien. 82 ansatte.
- Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF): Hovedkontor i Gjøvik. 60 ansatte.
- Nasjonal IKT HF: Hovedkontor i Bergen. 18 ansatte.
- Sykehusbygg HF: Hovedkontor i Trondheim, lokalkontor i Oslo og prosjektkontor i Stavanger. Selskapet har 76 ansatte.
- Sykehusinnkjøp HF: Hovedkontor i Vadsø. Medarbeiderne i HINAS (53 ansatte) skal overføres ved virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF ultimo 2016. De regionale innkjøpsressursene skal også overføres til Sykehusinnkjøp HF. Selskapet skal ha regionale enheter.


Kilde: NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten — Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2005* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Helse Vest IKT

Helse Vest IKT ble etablert i 2005 da IKT-avdelinger i Helse Vest ble slått sammen. Helse Vest IKT har hovedkontor i Bergen og er organisert som et aksjeselskap heleid av Helse Vest. I 2010 hadde Helse Vest IKT cirka 220 ansatte på seks steder.

Helse Vest IKT har det overordnede ansvaret for IKT-tjenester til helseforetak i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.