Folkehelseinstituttet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

6 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Omdømmehåndtering i offentlig kontekst - En studie av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet Bjerkreim, Kristina Stensholt
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Faren fremfor varen- eller varen fremfor faren? En organisasjonsteoretisk analyse av mat- og helsesektorens utforming av kostholdsråd Andersen, Charlotte
Notat 2016 Utviklingen i antall ansatte i sentral statsforvaltning. En kartlegging av årsaker Eide, Kristian Kjøllesdal
Rapport 2019 NOU 2019: 13 - Når krisen inntreffer
Rapport 2011 Mål for inkludering av innvandrerbefolkningen – en gjennomgang av ordningen Vik, Gudrun
Rapport 2007 RELIS – vurdering av oppgaver og organisasjonsmodell Dag Solumsmoen og Gudrun Vik