Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, Vinderen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1963* Nyopprettelse

Navn: Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, Vinderen
Kort navn: Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Historien til Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri går tilbake til 1950 da Barnepsykiatrisk avdeling ved Rikshospitalets barneklinikk ble åpnet. Det var den første barnepsykiatriske avdelingen i Norge, og den mottok pasienter fra hele landet. Avdelingen fikk i 1955 et behandlingshjem knyttet til seg, Lille-Sogn behandingshjem, som var en gave fra Redd barna i Sverige.
Spesielt var det psykiatriske tilbudet til ungdom lite utbygget og det førte til at Stortinget på begynnelsen av 60-tallet besluttet å etablere et Statens senter for barne-og ungdomspsykiatri. Den første del av dette sentret, Ungdomspsykiatrisk klinikk, ble lagt på Sogn, i skogkanten ovenfor Gaustad sykehus. Denne klinikken ble åpnet i 1963. I 1968 ble Barnepsykiatrisk avdeling på Rikshospitalet flyttet til sentret på Sogn, og fikk navnet Barnepsykiatrisk klinikk ved Universitetet i Oslo. Statens senter for barne-og ungdomspsykiatri ( SSBU) var blitt en realitet. Universitetsnavnet fulgte med fra Rikshospitalet, fordi dosenturet i barnepsykiatri med ansvaret for undervisningen av medisinerstudentene var knyttet til denne avdelingen.

01.01.1999 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Kommune
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Kommuner

Fra 1.januar 1999 er institusjonen overført til Oslo kommune, og er lagt administrativt under Barne-og familieetaten som en egen seksjon med navnet Senter for barne-og ungdomspsykiatri (SBU

01.01.1999* Nedlagt med utskriving

(Enheten ble utskrevet (fra databasen). Enheten eksisterer etter dette tidspunktet, men endring i tilknytingsform er utenfor de tilknytingsformer kartleggingen (databasen) omfattar.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.