Arbeidsretten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1916* Nyopprettelse

Navn: Arbeidsretten
Kort navn: Arbeidsretten
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Kristiania

Arbeidsretten er en spesialdomstol opprettet ved lov 6.8.1915 om arbeidstvister. Lovens bestemmelser om Arbeidsretten trådte i kraft 1.1.1916. En arbeidstvist er en tvist mellom arbeidgiver og fagforening om arbeidsvilkår, f.eks. om lønn. Arbeidstvister er knyttet til tariffavtaler. Dreier tvisten seg om opprettelse av tariffavtale eller endring av en slik avtale som løper ut, kalles den en interessetvist. Den andre typen av arbeidstvister, rettstvisten, kan dreie seg om hvorvidt det finnes noen tariffavtale, om den er gyldig og hvordan den skal forstås. Rettstvister skal bringes inn for Arbeidsretten dersom de ikke kan løses gjennom direkte forhandlinger mellom partene.

Noen lokale tarifftvister kan behandles av de lokale arbeidsrettene, som består av de ordinære herreds- og byrettene. Slike avgjørelser kan ankes til Arbeidsretten. Avgjørelser i Arbeidsretten kan ikke påankes.Kilde: (http://www.riksarkivet.no/handbok.html)Håndbok for Riksarkivet, 1992, s. 282

01.01.1949* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.2006* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.2010 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Arbeidsdepartementet

Jf. opprettelsen av det nye Arbeidsdepartementet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.