IT

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2019 Ny via omorganisering

Navn: IT
Kort navn: IT
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet: Skattedirektoratet
Tilhører gruppe : Divisjonene
Type enhet: Gruppe

Fra 1. januar 2019 har etaten innført en ny organisasjonsmodell med landsdekkende oppgaveløsning. Innen utgangen av 2019 skal etaten ha innført en ny kontorstruktur med færre kontorer og større fagmiljøer.

Fra 2019 består Skatteetaten av et direktorat og seks divisjoner med landsdekkende ansvar. Skattekontorene løser oppgaver på etatsnivå og for hele landet, ikke bare for egen region.

Skattedirektoratet
Skattedirektoratet har fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er etatens kontaktpunkter overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet har også en sikkerhetsstab, en internasjonal stab og en enhet for administrative tjenester.

Divisjonene
De seks nye divisjonene har landsdekkende ansvar for hver sine fagområder. Fire av divisjonene, informasjonsforvaltning, brukerdialog, innsats og innkreving, har landsdekkende ansvar for etatens kjerneproduksjon. I tillegg skal divisjonene utvikling og IT støtte kjernevirksomheten og direktoratet.

I Skatteetatens nye organisering blir ansvar flyttet ut fra Skattedirektoratet til divisjonene. For eksempel vil divisjonsdirektøren for brukerdialog sitte i Bergen og innkrevingsdivisjonen vil ledes fra Trondheim. Det landsdekkende ansvaret for disse oppgavene ligger nå i Oslo. Alle dagens regionskontorer blir hovedseter for divisjonsdirektører eller avdelingsdirektører i ny organisering slik at Skatteetaten opprettholder en god geografisk ansvarsfordeling.

- Informasjonsforvaltning
- Brukerdialog
- Innsats
- Innkreving
- Utvikling
- IT

Divisjonen IT skal sikre at etaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranseevne på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt, gjennom planlegging, utvikling og forvaltning.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.