Cyberforsvaret

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

9 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Cybertruslene mot Norge. En analyse av trusselbildet og drivkreftene bak cyber-sikkerhetspolitikken Seel-Bahr, Nora
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Cybersikkerhet Digitale sårbarheter i totalforsvaret Lien, Christian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 IKT-samarbeid: Faktorer som påvirker IKT-samarbeid mellom Forsvaret og Politiet Christensen, Arve
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Småstaten Norge – en cyberstormakt?: En komparativ analyse av israelsk og norsk cybermakt Brunstad, Ken-Richard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Lærer den norske Hæren av erfaringer? En analyse av Hærens læringsevne i Afghanistan. Nesheim, Inga Anna Lisa
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Strategisk kompetanseledelse(SKL) i Cyberforsvaret : Hvor godt er Cyberforsvaret forberedt på SKL og kompetanseutvikling for fremtidige kompetansebehov, spesielt i forhold til det uforutsette? Johansen, Jens-Aksel
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Samhandling i Cyberforsvaret: har Cyberforsvarets avdelinger felles forståelse for organisasjonens oppgaver? Nythun, Silje
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2015 Cybersikkerhet i væpnet konflikt: Er norsk organisering optimal? Prestmo, Nils Gaute
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Sivil-militært samarbeid i en cyberkrise: En studie av Cyberforsvarets rolle dersom sivil elektronisk kommunikasjonsinfrastruktur rammes av et cyberangrep Gustavsen, Ingunn Harildstad