Cyberforsvaret

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

18.09.2012* Nyopprettelse

Navn: Cyberforsvaret
Kort navn: Cyberforsvaret
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 02 Forsvar
Overordnet: Forsvarsdepartementet
Tilhører gruppe : Cyberforsvaret
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 501 Lillehammer

Cyberforsvaret ble offisielt etablert 18. september 2012 etter at regjeringen i langtidsplanen for Forsvaret hadde foreslått at avdelingen Forsvarets informasjonsinfrastruktur skulle endre navn til Cyberforsvaret og få status som egen forsvarsgren.

Hovedkvarteret etableres på Jørstadmoen i Lillehammer kommune. Organisasjonen har cirka 1200 ansatte fordelt på over 60 faste lokaliteter, hvorav hovedtyngden er plassert på Kolsås og Jørstadmoen.
___________________________________________________________________________________

Cyberforsvaret er en militær organisasjon som driver, sikrer og forsvarer Forsvarets datasystemer, nettverk, og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet. Cyberforsvaret er ansvarlig for å etablere og opprettholde Forsvarets handlingsrom i cyberdomenet – det digitale rom – og for å beskytte Forsvarets IKT-systemer mot digitale trusler fra militære og sivile aktører.
Kilde: Børresen, Jacob. (2018, 30. juli). Cyberforsvaret. I Store norske leksikon. Hentet 2. april 2019 fra https://snl.no/Cyberforsvaret.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.