Samfunnssikkerhetsenheten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2019* Nyopprettelse

Navn: Samfunnssikkerhetsenheten
Kort navn: SAM
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

Samfunnssikkerhetsenheten har ansvar for koordinering av Samferdselsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering på tvers av departementet og mot sektoren.
Kilde: regjeringen.no, januar 2019

01.01.2020* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Overføres fra tidliger Luft- og postavdelingen.

Samfunnssikkerhetsenheten har ansvaret for koordinering av Samferdselsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering på tvers av departementet og mot sektoren.
Kilde: regjeringen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.