Fylkesmennenes fellesadministrasjon - Hovedkontor

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2019 Nyopprettelse

Navn: Fylkesmennenes fellesadministrasjon - Hovedkontor
Kort navn: FMFA Hovedkontor
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 906 Arendal
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA)
Fra 1. januar 2019 etableres Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) som et eget forvaltningsorgan. FMFA skal ha ansvar for styrings-, drifts- og utviklingsoppgaver innen fylkesmannsembetenes administrative områder. Målet med etableringen er å legge til rette for gode administrative tjenester som er tilpasset framtidens embeter. Det foreslås å øke bevilgningen med 7 millioner kroner for å dekke engangskostnader ved etableringen av FMFA.

FMFA har ansvar for oppgaver innen økonomi, anskaffelser, HR/personalforvaltning, IKT, informasjonssikkerhet og dokumentforvaltning som i dag utføres av KMD og av fylkesmannsembetene. FMFA vil ha ansvar for oppgaver som i dag utføres av 240 årsverk, inkludert kjøp av tjenester. FMFA vil være en virksomhet med flere kontorsteder i tilknytning til fylkesmannsembetene.

Fylkesmennenes fellesadministrasjon leverer administrative tjenester til alle fylkesmannsembetene. I samarbeid med fylkesmennene utvikler og drifter vi også digitale tjenester til publikum.

Fylkesmennenes fellesadministrasjon har høy fagkompetanse innen det administrative området, og kjenner embetene godt. Vårt oppdrag er å levere gode administrative tjenester som understøtter fylkesmannsembetene samfunnsoppdrag. Dette vil vi gjøre ved å standardisere og effektivisere de administrative prosessene og tjenestene i landets ti fylkesmannsembeter, samt å videreutvikle det administrative området.

Alle embeter benytter FMFAs administrative tjenester, systemer og løsninger innen følgende områder:
- FMFA har ansvar for å levere alle IKT-tjenester i embetene. FMFA har videre ansvar for alt IKT-utstyr i embetene, med unntak av telefoni (inntil videre).
- FMFA har ansvar for å levere alle tjenester innen dokumentforvaltning. Fylkesmannen eier fortsatt sitt eget arkiv, men arkivtjenestene leveres av FMFA.
- FMFA har ansvar for veiledning, tilrettelegging og koordinering av arbeidet med informasjonssikkerhet. Fylkesmannen har et selvstendig ansvar for å følge opp informasjonssikkerhetsarbeidet i det løpende arbeidet i embetet.
- FMFA har ansvar for å inngå rammeavtaler og gjennomføre anskaffelser som er felles for alle embetene, være kompetansesenter for embetene, bistå praktisk med gjennomføring av anskaffelser over terskelverdi og koordinere avrop på rammeavtaler som DIFI tilbyr. Embetene er pålagt å rådføre seg med FMFA ved anskaffelser over terskeverdi, men det er det enkelte embetet som er avtalepart.
- HR/personal og økonomi. FMFA har ansvar for informasjon og veiledning, rådgivning, kvalitetssikring, standardisering av prosesser, utarbeidelse av maler og verktøy og utarbeidelse av retningslinjer.

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret:
Organisasjonsnummer: 921 627 009
Navn/foretaksnavn: FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON
Forretningsadresse: Ragnvald Blakstads vei 1
4838 ARENDAL

Virksomheter:
921 540 167 FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) ARENDAL (HOVEDKONTOR)
821 627 532 FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) TRONDHEIM
821 627 702 FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) VADSØ
921 627 076 FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) MOSS
921 627 106 FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) OSLO
921 627 149 FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) HAMAR
921 627 165 FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) LILLEHAMMER
921 627 181 FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) DRAMMEN
921 627 246 FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) TØNSBERG
921 627 262 FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) SKIEN
921 627 351 FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) KRISTIANSAND
921 627 394 FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) STAVANGER
921 627 432 FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) BERGEN
921 627 483 FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) LEIKANGER
921 627 513 FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) MOLDE
921 627 602 FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) STEINKJER
921 627 645 FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) BODØ
921 627 661 FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) TROMSØ

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.