Entur AS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

20.12.2017* Nyinnskrevet

Navn: Entur AS
Kort navn: Entur AS
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Som følge av jernbanereformen ble selskapene Norske Tog AS, Entur AS og Mantena AS skilt ut fra NSB-konsernet. Eierskap til selskapene ble i slutten av 2017 lagt direkte inn under Samferdselsdepartementet.

Togmateriell AS, Reiseplan og billett AS og Togvedlikehold AS ble etablert som holdingselskap i 2016 for å overta datterselskap som ble skilt ut fra NSB-konsernet. Holdingselskapene ble formelt avviklet i 2018.
Kilde: Meld.St.3 Statsrekneskapen 2017

Historikk:
Selskapet ble etablert av NSB den 16. juni 2016 under det midlertidige navnet Salg og Billettering AS som en del av forberedelsene for omstruktureringen av jernbanesektoren i forbindelse med Solberg-regjeringens jernbanereform.

Selskapet er registrert i Enhetsregisteret: 04.07.2016 og stiftelsesdato er oppgitt til 16.06.2016.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.