Fylkesmannen i Trøndelag

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via sammenslåing

Dato: 01.01.2018

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 57518
Navn: Fylkesmannen i Trøndelag
Kort navn: Fylkesmannen i Trøndelag
Engelsk navn: County Governor of Trøndelag
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Tilhører gruppe : Fylkesmannsembetene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 5004 Steinkjer
Organisasjonsnummer: 974764350