Seksjon for uføreytelser og internasjonale saker

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2017* Ny via omorganisering

Navn: Seksjon for sosial trygghet og internasjonale saker
Kort navn: SSI
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

Seksjonen har ansvaret for uføretrygd, generelle oppgaver i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, koordinering av fattigdomspolitikken, hjelpemiddelområdet, grunn- og hjelpestønad, pleiepenger. SSI har også koordineringsansvar for internasjonale saker på det sosialpolitiske området.
Kilde: regjeringen.no

01.01.2020* Navneendring

Navn: Seksjon for uføreytelser og internasjonale saker
Kort navn: SUI

Seksjonen har ansvar for uføretrygd, hjelpemiddelområdet, grunn- og hjelpestønad, koordinering av internasjonale saker i avdelingen (EU, Europaråd, FN, OECD, Nordisk) og koordinering av avdelingens FoU-arbeid, herunder FoU-dialogen med Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Kilde: regjeringen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.