Seksjon for rekruttering og personal

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2016* Ny via sammenslåing

Navn: Seksjon for rekruttering og personal
Kort navn: Seksjon for rekruttering og personal
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

Oppgaver:
Seksjonen har ansvar for personalforvaltning, nyrekruttering, forflyttningsprosesser, HMS og organisasjonspsykologisk bistand.
Seksjonen er delt inn i to enheter som samarbeider tett:
- Enhet for forflytning og rekruttering har ansvaret for all rekruttering og forflytning av alle kategorier tjenestemenn i utenrikstjenesten, herunder aspiranter og spesialutsendinger, samt rekrutteringer til internasjonale organisasjoner og sekonderinger.
- Enhet for personal og juridiske spørsmål har ansvar for rådgivning, veiledning og tjenester innen personaladministrasjon og regelverk, herunder juridisk bistand knyttet til arbeidsrettslige og forvaltningsrettslige spørsmål, og forvaltning av lokalt ansatte medarbeidere ved utestasjonene.
Videre er enheten ansvarlig for oppfølging av sykefravær, og har ansvaret for departementets familiepolitikk.
Kilde: www.regjeringen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.