Universitetet i Sørøst-Norge

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2016 Ny via sammenslåing

Navn: Høgskolen i Sørøst-Norge
Kort navn: HSN
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
COFOG: 09 Utdanning
Tilhører gruppe : Statlige høgskoler
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 805 Porsgrunn
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark.
Virksomheten har forretningsadresse i Porsgrunn og postadresse i Kongsberg.

Høgskolen har åtte campuser som ligger på følgende steder: Bø, Porsgrunn, Notodden, Rauland, Drammen, Hønefoss, Kongsberg og Horten (Bakkenteigen).


Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret pr. januar 2016:
Organisasjonsnummer: 911 770 709
Navn/foretaksnavn: HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE
Forretningsadresse: Kjølnes ring 56, 3918 PORSGRUNN

Virksomheter:
- 974 005 484 HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE AVD RINGERIKE
- 974 005 506 HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE AVD DRAMMEN
- 974 005 522 HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE AVD KONGSBERG
- 974 798 190 HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE AVD PORSGRUNN
- 974 798 220 HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE AVD NOTODDEN
- 974 798 239 HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE AVD BØ I TELEMARK
- 974 798 042 HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE AVD VESTFOLD
- 990 256 616 HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE AVD VINJE


Bakgrunn for fusjonen
HSN er skapt gjennom en fusjon mellom Høgskolen i Telemark (HiT) og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV).

Denne fusjonen er en del av den nasjonale strukturreformen til Regjeringen Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Regjeringens mål med strukturreformen:
- Utdanning og forskning av høy kvalitet
- Robuste fagmiljøer
- God tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet
- Regional utvikling
- Verdensledende fagmiljøer
- Effektiv ressursbruk

Søknad om sammenslåing ble sendt Kunnskapsdepartementet 5. juni 2015, etter at begge høgskolestyrene 4. juni enstemmig hadde gått inn for fusjon fra nyttår 2016.

I Kongelig resolusjon 19. juni 2015 ble fusjonen formelt vedtatt:
«Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark organiseres fra 1. Januar 2016 som én institusjon under navnet Høgskolen i Sørøst-Norge.»

04.05.2018 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Nasjonal organisasjon

Høgskolen i Sørøst-Norge blir universitet
Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) har i dag fått status som universitet. Kongen i statsråd har i dag besluttet at Høgskolen i Sørøst-Norge blir universitet. Basert på vurderingene til en sakkyndig komité har NOKUT tidligere slått fast at HSN oppfyller kravene til å bli akkreditert.

Universitetet får navnet Universitetet i Sørøst-Norge, og University of South-Eastern Norway på engelsk.

Kilde: Pressemelding | Dato: 04.05.2018 | Nr: 109-18
(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/hogskolen-i-sorost-norge-blir-universitet/id2600281/)

04.05.2018* Navneendring

Navn: Universitetet i Sørøst-Norge
Kort navn: USN

USN har om lag 18.000 studenter og 1600 ansatte fordelt på åtte studiesteder:
- Drammen,
- Vestfold,
- Kongsberg,
- Ringerike,
- Bø,
- Notodden,
- Porsgrunn og
- Rauland.

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 ble det vedtatt av kongen i statsråd at høgskolen skulle bli et universitet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.