Direktoratet for forvaltning og økonomistyring OK stat

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.09.2013 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 57385
Navn: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring OK stat
Kort navn: DFØ OK stat
Engelsk navn: * Norwegian Government Agency for Administration and Financial Management
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 09 Utdanning
Overordnet departement: Finansdepartementet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 913558693