Felles kontraterrorsenter

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.02.2014 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 57379
Navn: Felles kontraterrorsenter
Kort navn: FKTS
Engelsk navn: * Joint counterterrorist center
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 02 Forsvar
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo