Avdeling for økonomi og utvikling

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2015* Ny via omorganisering

Navn: Avdeling for økonomi og utvikling
Kort navn: Avdeling for økonomi og utvikling
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Overordnet: Utenriksdepartementet
Lokalisering: 301 Oslo
Relaterte enheter:

Om etableringen:
Regjeringen vil styrke arbeidet med å fremme norske næringsinteresser internasjonalt. Arbeidet settes inn i en bredere utenriksøkonomisk sammenheng ved at arbeidet med næringsfremme, global økonomi, handel, energi, klima og utvikling samles i én avdeling i Utenriksdepartementet.
Kilde: Prop. 1 S, (2014–2015) Utenriksdepartementet (UD)

Oppgaver:
Avdelingen er ansvarlig for en fremtidsrettet utviklingspolitikk, multilateral utviklingsfinansiering, UDs arbeid med økonomisk diplomati, fremme av norske energiinteresser samt klima og miljø. Avdelingen ivaretar norske interesser i WTO og OECD og bidrar til en mer rettferdig verdenshandel. Økonomisk analyse er en viktig del av avdelingens virksomhet.
Kilde: regjeringen.no (februar 2015)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.