Seksjon for næringspolitikk - fiskeri

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
07.11.2012 Avdeling for havbruk, sjømat og marked 311 Relaterte enheter: Seksjon for næringspolitikk - fiskeri
08.11.2012 Seksjon for næringspolitikk - fiskeri 111 Relaterte enheter: Avdeling for havbruk, sjømat og marked
01.01.2015 Næringsutvikling - fiskeri og havbruk 106 Sammenslått av: Seksjon for næringspolitikk - fiskeri
31.12.2017 Seksjon for næringspolitikk - fiskeri 306 Sammenslått inn i: Næringsutvikling - fiskeri og havbruk