Generalinspektøren for Heimevernet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1947 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 57010
Navn: Generalinspektøren for Heimevernet
Kort navn: GiHV
Engelsk navn: * Inspector General of the National Guard
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 02 Forsvar
Overordnet: Forsvarsdepartementet
Tilhører etat: Heimevernet
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 427 Elverum
Organisasjonsnummer: 994283308