Personell- og lønnsavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.08.2003* Ny via omorganisering

Navn: Forsvarets lønnsadministrasjon
Kort navn: FLA
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 02 Forsvar
Overordnet: Forsvarsstaben
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1903

Forsvarets lønnsadministrasjon har ansvaret for lønns-, reise- og flytteprosessene, samt å produsere Forsvarets lønnsregnskap.

Base: Harstad

Oppgaver: Forsvarets lønnsadministrasjon har ansvaret for lønns-, reise- og flytteprosessene, samt å produsere Forsvarets lønnsregnskap. ​

Forsvarets lønnsadministrasjon (FLA) ble etablert i Harstad 1 november 2003. Sjef FLA har ansvaret for alle forhold relatert til lønn, reise- og flytting for hele Forsvaret i inn- og utland. I tillegg gjennomfører FLA en utstrakt kursvirksomhet for personell i Forsvaret. FLA har pr. 2011 52 fast ansatte fordelt på ledelse, 3 x lønnsteam, reise/flytte team, kontrollteam, regnskapsteam og fag-& applikasjonsteam.

01.01.2017* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

HR (human resources)-prosjektet i Forsvaret skulle effektivisere og modernisere Forsvaret. Beregninger tilsa at det ble brukt ett HR-årsverk per 17 årsverk. I alt 370 personellstillinger skulle vekk fra 75 steder landet over, og det ble i stedet satset på å samle rundt 50 nye årsverk ved lønnsadministrasjonen FLA i Harstad, som ble en del av personell- og vernepliktssenteret FPVS og omdøpt til PLA.

Kilde: Forsvaret Forrum (https://forsvaretsforum.no/hr-huset-sliter/115170)

01.01.2017* Navneendring

Navn: Personell- og lønnsavdelingen
Kort navn: PLA

FLA ble til PLA. HR (human resources)-prosjektet skulle effektivisere og modernisere Forsvaret. Beregninger tilsa at det ble brukt ett HR-årsverk per 17 årsverk. I alt 370 personellstillinger skulle vekk fra 75 steder landet over, og det ble i stedet satset på å samle rundt 50 nye årsverk ved lønnsadministrasjonen FLA i Harstad, som ble en del av personell- og vernepliktssenteret FPVS og omdøpt til PLA.

Kilde: Forsvarets Forum /(https://forsvaretsforum.no/hr-huset-sliter/115170)

01.01.2017* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.