Luftforsvaret

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

24 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Ordning for militært tilsatte (OMT): Perspektiver på hvordan forsvarsgrenvise ulikheter i implementeringen kan forstås Haslekås, Morten Bunkholt
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 The More Things Change, the More They Stay the Same : Innføring av ny militærordning og dens effekt på turnoverintensjon hos teknikere i Luftforsvaret Dagslott, Åge-Johan Kongshaug
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Seleksjon til Kontroll og Varsling : Seleksjonssystemets prediktive validitet Dvergsdal, Per Sigurd
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2015 En realistisk idealist? Norges deltakelse i de militære operasjonene i Adenbukta og Libya Gulbrandsen, Eivind Skaug
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Trenger Luftforsvaret militære flyteknikere? Paulsen, Harald
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Evaluering av tjenesteuttalelsen i Forsvaret: En studie av dens egnethet som verktøy Thomassen, Eli
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Forsvarets lederutviklingspraksis og forankring i HR-strategi: fullt og helt eller stykkevis og delt? Konradsen, Cecilie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 The Political-Military Matrimony : Integrated Strategic Leadership and Civil-Military Relations in Norway Fottland, Ida Marie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Sikkerhetskultur i Forsvaret Kleppestø, Dag Olav
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Pingvinens lange marsj - en målrettet vandring? Kom avviklingen av Luftforsvarets anti-sjøinvasjonsrolle som et resultat av strategisk planlegging? Hauan, Kjell
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 "Kvinner i Forsvaret - dårlig for krigsmoralen - bra for arbeidsmiljøet". Hvilken forståelse og motivasjon har mannlige ledere for kvinner i Forsvaret Hovde, Johan
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Forsvarets rolle ved sikkerhetspolitiske kriser i nordområdene Svendsen, Tore
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Innføringen av luft-til-bakke kapasitet i Luftforsvaret: Et resultat av strategisk planlegging? Nergård, Jarle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Luftforsvarets mentorprogram: Lederutvikling nytter eller nytte av lederutvikling? Myrvold, Tom
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Militær krisehåndtering i nordområdene : en analyse av potensialet for sikkerhetspolitiske kriser mellom Norge og Russland, og Forsvaret som nasjonalt krisehåndteringsverktøy Kaagaard, Henning
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Forsvarsstudie 2000 og Andøya flystasjon: en casestudie. Bakke, Geir Ivan Jensen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Forsvarets evne til å tilpasse seg sikkerhetpolitiske utviklingstrekk : en analyse av Forsvarets endringer i perioden 1992-2006 Salthammer, Trond
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Luftmakt i nordområdene: en kur for alt? Øversveen, Jarle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Norge i klemme mellom rolle og hegemon. En analyse av det fremtidige kampflykjøpet Morskogen, Tor Arne
Notat 2010 Den norske mobiliseringshæren 1950–1970. Rasjonelt kompromiss eller nasjonal livsløgn? Magnus Håkenstad
Rapport 2009 NOU 2009: 20 Ny grenselov — Politiets grenseovervåking og inn- og utreisekontroll Jon Karlsrud (leder), Magnar Aukrust, Jorunn Clementsen, Monica Furnes, Morten Hansen, Mette Birkelund O`Connor, Unni Kathe Ottersland, Arild Aaserød
Rapport 2007 NOU 2007: 15 Et styrket forsvar Siri Bjerke (leder), Kjetil Bjørklund, Åse Wisløff Nilssen, Jacob Børresen, Geir Knutson, Arne Røksund, Johan J. Jakobsen, Jonni Solsvik, Benedicte Giæver, Janne Haaland Matlary, Torill Tandberg, Eldbjørg Løwer, Harald Valved, Annika S. Hansen Peter A. Moe og Ståle Ulriksen
Rapport 2000 NOU 2000: 20 Et nytt forsvar Odd G. Andreassen (leder), Elisabeth Aspaker, (nestleder), Tron Erik Hovind, Svein Erik Lysgaard, Anders Mjelde, Ann-Kristin Olsen, Bård Vegar Solhjell, Malin Stensønes, Hjalmar Inge Sunde, Rolf Tamnes
Rapport 1994 NOU 1994:18 Velferd i Forsvaret Vidar Bjørnstad, Olve Klevmo Møller, Arvid Petterson, Lisbeth K Schjelde, Else Staven, Geir Winnæss, Eivind Aase, Tor Tandberg