Luftforsvaret

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

10.11.1944 Ny via sammenslåing

Navn: Luftforsvaret
Kort navn: Luftforsvaret
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 02 Forsvar
Overordnet: Forsvarsdepartementet
Type enhet: Etat
Lokalisering: -1 Ikkje aktuelt
Sammenslått av:
  • Hærens flyvevesen
  • Marinens flyvevesen

Historikk (kilde: wikipedia, forsvaret.no)
Forløpere:
- Hærens flyvevesen (opprettet i 1912). Hovedbase på Kjeller m/ bl.a. egen flyfabrikk.
- Marinens flyvevesen (opprettet i 1916). Hovedbase i Horten hvor grenen også hadde Marinens flyfabrikk. (Marinens flyvebaatfabrikk (etablert 26. mai 1915 i Horten, nedlagt 1. oktober 1972) var en norsk flyfabrikk som laget rundt 130 fly fra 1915 til 1940.)

I 1941 ble de to våpnene underlagt Flyvåpnenes Felleskommando. De to våpen ble 10. november 1944 forenet til en egen forsvarsgren, Luftforsvaret.

Navnet på forsvarsgrenen har endret seg noen ganger siden opprettelsen, alt etter som Luftvernartilleriet (LVA) har blitt inkludert eller utskilt. I 1946 ble LVA utskilt fra Hæren og inngikk i Luftforsvaret. Fra 1953 ble LVA tilbakeført til Hæren, og Luftforsvaret ble Det kongelige norske flyvåpen, eller Flyvåpnet. En stortingsproposisjon fra 1957 ble vedtatt i 1959, og LVA inngikk atter en gang i forsvarsgrenen som siden har vært hetende Luftforsvaret.

Hovedkvarter pr. 2012: Rygge hovedflystasjon

Avdelinger pr. 2012:
- Bodø hovedflystasjon
- Bardufoss hovedflystasjon
- Gardermoen hovedflystasjon
- Andøya hovedflystasjon
- Ørland hovedflystasjon
- Luftforsvarets stasjon Mågerø
- Luftforsvarets stasjon Sørreisa

01.01.1953* Navneendring

Navn: Det kongelige norske flyvåpen
Kort navn: Flyvåpenet

Fra 1953 ble Luftvernartilleriet (LVA) tilbakeført fra Luftforsvaret til Hæren, og Luftforsvaret ble Det kongelige norske flyvåpen, eller Flyvåpnet.

01.01.1959* Navneendring

Navn: Luftforsvaret
Kort navn: Luftforsvaret

En stortingsproposisjon fra 1957 ble vedtatt i 1959, og Luftvernartilleriet (LVA) inngikk atter en gang i forsvarsgrenen som siden har vært hetende Luftforsvaret.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.