NAV Kontroll

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.2006* Ny via omorganisering

Navn: NAV Kontroll
Kort navn: NAV Kontroll
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Tilhører gruppe : NAV - Spesialenheter
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1 Ikkje aktuelt

NAV Kontroll
NAV Kontroll har som hovedoppgave å avdekke og anmelde misbruk av ytelser fra NAV. Gjennom målrettet kontrollarbeid og gode tilbakemeldingssystemer skal resultatområdet også bidra til å forebygge trygdemisbruk. Resultatområdet har i tillegg nasjonalt ansvar for saker som angår yrkessykdom, lønnsgaranti ved konkurs, ventelønn og helseoppgjør.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.