Prestegjeld i Tunsberg bispedømme

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1949* Ny via omorganisering

Navn: Prestegjeld i Tunsberg bispedømme
Kort navn: Prestegjeld i Tunsberg bispedømme
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Tilhører gruppe : Prostier i Tunsberg bispedømme
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1 Ikkje aktuelt

Prestegjeld i TUNSBERG BISPEDØMME (pr. 2011)
- ANDEBU PRESTEGJELD
- BORRE PRESTEGJELD
- BOTNE PRESTEGJELD
- BRAGERNES PRESTEGJELD
- BRUNLANES PRESTEGJELD
- BUGÅRDEN PRESTEGJELD
- EIKER PRESTEGJELD
- FLESBERG PRESTEGJELD
- GOL PRESTEGJELD
- HAUG PRESTEGJELD
- HEDRUM PRESTEGJELD
- HOF PRESTEGJELD
- HOL PRESTEGJELD
- HOLE PRESTEGJELD
- HORTEN PRESTEGJELD
- HURUM PRESTEGJELD
- HØNEFOSS PRESTEGJELD
- KONGSBERG PRESTEGJELD
- KRØDSHERAD PRESTEGJELD
- LARDAL PRESTEGJELD
- LARVIK PRESTEGJELD
- LIER PRESTEGJELD
- MJØNDALEN PRESTEGJELD
- MODUM PRESTEGJELD
- NEDRE EIKER PRESTEGJELD
- NES PRESTEGJELD
- NORDERHOV PRESTEGJELD
- NORE PRESTEGJELD
- NØTTERØY PRESTEGJELD
- RE PRESTEGJELD
- ROLLAG PRESTEGJELD
- RØYKEN PRESTEGJELD
- SANDAR PRESTEGJELD
- SANDE PRESTEGJELD
- SANDEFJORD PRESTEGJELD
- SANDSVÆR PRESTEGJELD
- SEM PRESTEGJELD
- SIGDAL PRESTEGJELD
- SKOGER PRESTEGJELD
- STAVERN PRESTEGJELD
- STOKKE PRESTEGJELD
- STRØMSGODSET PRESTEGJELD
- STRØMSØ PRESTEGJELD
- SVELVIK PRESTEGJELD
- SØNDRE SLAGEN PRESTEGJELD
- TANGEN PRESTEGJELD
- TJØLLING PRESTEGJELD
- TJØME PRESTEGJELD
- TØNSBERG PRESTEGJELD
- ÅDAL PRESTEGJELD
- ÅL PRESTEGJELD
- ÅSSIDEN PRESTEGJELD

01.01.2017* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Kirkelig rettssubjekt
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.

Endringene i kirkeloven (Prop. 55 L) ble vedtatt i Stortinget 18. mai 2016 og sanksjonert ved kongelig resolusjon 27. mai 2016. Lovendringene i forvaltningsreformen trer i kraft 1. januar 2017.

Reformen innebærer en omdanning av kirken til et nytt rettssubjekt med navnet Den norske kirke og at prestetjenesten og de ansatte ved bispedømmekontorene og i Kirkerådet ved en virksomhetsoverdragelse skal overføres fra staten til det nye kirkelige rettssubjektet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.