Kollektivtransport- og baneavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.11.2011* Ny via sammenslåing

Navn: Kollektivtransport- og baneavdelingen
Kort navn: KBA
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo

Oppgaver:
Avdelingen har et viktig ansvar i å utvike og forvalte den nasjonale kollektivtransportpolitikken. Avdelingen har ansvar for behandling og gjennomføring av jernbanepolitiske saker, bl.a. strategisk utvikling, plan- og budsjettarbeid, andre økonomisaker og juridiske saker. Den har ansvaret for regulering av transportnæringene på veg og persontransport i rute til sjøs. Avdelingen arbeider bl.a. med kjøp av persontransporttjenester på kystruten Bergen-Kirkenes og fra NSB. Avdelingen har og ansvaret for inntektssystemet for overføringer til samferdselsformål i fylkeskommunene samt særskilte tilskuddsordninger til kollektivtransporttiltak i fylkeskommunene.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.