Statens kartverk Kristiansand

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1994* Nyinnskrevet

Navn: Statens kartverk Vest-Agder
Kort navn: Statens kartverk Vest-Agder
Tilknytningsform: Forvaltningsbedrift
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Statens kartverk
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1001 Kristiansand

Kontorene ble opprettet på 1960-tallet; se historikk under:

1964:
Økonomisk kartlegging ble satt i gang etter en samlet plan i 1964 og fylkeskartkontorene ble opprettet under fylkeskommunene. I 1977 ble de overført til staten og direkte underlagt Miljøverndepartementet.

1982:
Fylkeskartkontorene blir fra 1982 organisert som egne kontorer innen Fylkesmannens Miljøvernavdelinger.

1986:
Fra 1986 blir fylkeskartkontorene tilknyttet Statens kartverk når det gjaldt faglige spørsmål samt budssjett- og personalansvar.

1994:
Spørsmålet om kartkontorenes administrative tilknytning ble utredet i en egen arbeidsgruppe. I tråd med flertallet i denne gruppen kom regjeringen til at kartkontorene skulle få rene kommandolinjer til Kartverket, og at den parallelle tilknytningen til fylkesmannen burde opphøre samtidig med at Kartverket ble omdannet til forvaltningsbedrift.

01.01.1994* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Overordnet: Statens kartverk

Spørsmålet om kartkontorenes administrative tilknytning ble utredet i en egen arbeidsgruppe. I tråd med flertallet i denne gruppen kom regjeringen til at kartkontorene skulle få rene kommandolinjer til Kartverket, og at den parallelle tilknytningen til fylkesmannen burde opphøre samtidig med at Kartverket ble omdannet til forvaltningsbedrift.

13.04.2004* Navneendring

Navn: Statens kartverk Kristiansand
Kort navn: Statens kartverk Kristiansand

13.04.2004* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

Omorganiseringen i Statens kartverk fra 13.4 2004 innebar en sammenslutning av flere fylkeskontorer. Antallet kontorer ble redusert fra 18 til 12. Uttalte mål for omorganiseringen var å få en slankere organisasjon med fokus på nasjonale oppgaver. Også her var det klart at målene som ble satt til kostnadseffektivisering gjorde det nødvendig å foreta nedbemanninger.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.