Region nord - Bodø kontorsted

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2003* Ny via omorganisering

Navn: Region nord - Bodø kontorsted
Kort navn: Region nord
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Vegdirektoratet
Tilhører gruppe : Statens vegvesen - regionene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1804 Bodø

Fra 1. januar 2003 er Statens vegvesen organisert på en ny måte. Landet er nå delt inn i fem regioner som erstatter den tidligere fylkesvise organiseringen av etaten.

Regionene er delt inn i fire til sju distrikter. Til sammen utgjør dette 30 distriktsvegkontor som bl.a. blir kommunenes samarbeidspartner.Produksjonsvirksomheten, som før var en del av Statens vegvesen, er skilt ut som et eget aksjeselskap, Vegproduksjon AS, eid av Samferdselsdepartementet. Selskapet skifter 20. februar 2003 navn til Mesta AS

Tilhører regionen:
Statens vegvesen, Helgeland distrikt
Statens vegvesen, Midtre Troms distrikt
Statens vegvesen, Midtre Hålogaland distrikt
Statens vegvesen, Nord-Troms og Vest-Finnmark distrikt
Statens vegvesen, Salten distrikt
Statens vegvesen, Øst-Finnmark distrikt

Arbeidssted i regionen pr. 2011
- STATENS VEGVESEN REGION NORD - ALTA KONTORSTED
- STATENS VEGVESEN REGION NORD - HARSTAD TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION NORD - KIRKENES TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION NORD - LAKSELV TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION NORD - MO TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION NORD - MOSJØEN KONTORSTED
- STATENS VEGVESEN REGION NORD - MOSJØEN TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION NORD - NARVIK TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION NORD - SANDNESSJØEN TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION NORD - SORTLAND TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION NORD - STORSLETT TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION NORD - ALTA TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION NORD - SVOLVÆR TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION NORD - TROMSØ KONTORSTED
- STATENS VEGVESEN REGION NORD - TROMSØ TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION NORD - VADSØ KONTORSTED
- STATENS VEGVESEN REGION NORD - VADSØ TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION NORD - BODØ KONTORSTED
- STATENS VEGVESEN REGION NORD - BODØ TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION NORD - BRØNNØYSUND TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION NORD - FAUSKE TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION NORD - FINNSNES TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION NORD - HAMMERFEST TRAFIKKSTASJON
- STATENS VEGVESEN REGION NORD - HARSTAD KONTORSTED

31.12.2019 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Samferdselsdepartementet legger i Prop. 79 L (2018-2019) fram forslag til endringer i veglova mv. som følger opp beslutningen om at fylkesveiadministrasjonen skal overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Det legges fram forslag til endringer i veglova som opphever bestemmelsene om den felles veiadministrasjonen for riksveiene og fylkesveiene i loven, også kalt sams vegadministrasjon. Departementet foreslår videre endringer i loven som endrer den lovfestede organiseringen av Statens vegvesen i regioner, til en mer nøytral regulering av etaten i loven.

Statens vegvesen, består etter omorganiseringen av et direktorat og seks fagdivisjoner, og ledes av en vegdirektør. Vegdirektoratet er det øverste forvaltningsnivået og ligger i Oslo. Divisjonenes har sine hovedkontor spredt ut over landet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.