Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

9 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Nok er nok - En kvalitativ dokumentanalyse av akuttvedtak i den norske barneverntjenesten Pedersen, Annette Riiber
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Rett og rettferd i barnevernet. Ein analyse av vedtaksgrunnlaget i saker om omsorgsovertaking. Myklebust, Rannveig
Rapport 2019 NOU 2019: 26 - Rusreform – fra straff til hjelp Runar Torgersen (leder), Henriette Sinding Aasen, Trine Funder Amundal, Kenneth Arctander Johansen, Moses Deyegbe Kuvoame, Mona Michalsen, Sverre Martin Nesvåg, Rune Solberg Swahn, Anne Helene Fraas Tveit, og Wibecke Årst
Rapport 2017 NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder?— Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernsaker og utlendingssaker Hans Petter Graver (Leder), Geir Kjell Andersland, Christofer Eriksen, Siv Hallgren, Anne Margrethe Lund, Solveig Moen, Kristin Otterlei, Kirsti Ramberg, Tore Roald Riedl, Brynjulf Risnes, Hilde Stoltenberg, Karl Otto Thorheim, Camilla Torgersen, Stig Hjalmar Torsteinson
Rapport 2016 NOU Norges offentlige utredninger Christian Børge Sørensen (leder), Wenche Dahl Elde, Cecilia Dinardi, Frode Lauareid, Arne Birger Krokeide, Berit Roll Elgsaas
Rapport 2014 Viltvoksende nemnder? Om organisering og regulering av statlige klagenemnder Kalleberg, Annemor, Svein Eriksen, Harald Nybøen
Rapport 2012 Uavhengig eller bare uavklart? Organisering av statlig myndighetsutøvelse Eriksen, Svein, Annemor Kalleberg, Dag Solumsmoen
Rapport 2012 NOU 2012: 5 - Bedre beskyttelse av barns utvikling Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet Magne Raundalen (leder), Arne Johan Vetlesen, Erna Bakken, Iben Schier van den Berg, Inge Kvaran, Inger Mo Sabreen Selvik, Stig Åkenes Johnsen, Vigdis Bunkholdt, Willy-Tore Mørch, Øyvind Kvello
Rapport 2008 Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Ingunn Botheim, Elisabeth Hyllseth og Gudrun Vik