Seksjon for eksportkontroll

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2011* Ny via utskilling

Navn: Seksjon for eksportkontroll
Kort navn: Seksjon for eksportkontroll
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

Ansvarlig for den nasjonale gjennomføringen av eksportkontroll med strategiske varer, tjenester og teknologi, herunder militært materiell og sivile varer som kan ha militær betydning. Lisensieringsmyndighet knyttet til leveranser av visse typer varer, teknologi og tjenesteytelser til utlandet. Seksjonen ivaretar norske interesser i de fire multilaterale eksportkontrollregimene; Nuclear Suppliers Group (NSG), Missile Technology Control Regime (MTCR), Australia Group (AG) som er rettet mot nukleære, kjemiske og biologiske våpen samt leveringsmidler for slike, og the Wassenaar Arrangement som omfatter konvensjonelle våpen, militære varer og relevant teknologi.
Kilde: Regjeringen.no 2011

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.