Vassdrags- og energiforvaltning - regionkontor

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

13 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Statlig kraftutbyggingspolitikk 1935-1950. Alminnelig forsyning eller storindustri? Leite, Geir Ove
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Kvalitetssikring av medisinsk teknologi - ny vin i gamle sekker? Sitter, Aase Ruth
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Reorganiseringen av Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen - Et politisk virkemiddel? Nilssen, Even Georg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Energiforbruk og politisk styring. En analyse av den sentrale energiforvaltningens rolle ved stabilisering av det norske energiforbruket. Dalbak, Tom Henning
Notat 2018 Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen. Difi-notat 2018:1 Trond Kråkenes, Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Helle Sekkesæter, Magne Langset
Rapport 2019 NOU 2019: 13 - Når krisen inntreffer
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om samfunnssikkerhet og beredskap. Difi rapport 2018:11 Anniken Grønli Foss, Ingunn Botheim, Trond Kråkenes, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi-rapport 2018:10 Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes og Magne Langset
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2011 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Monsen, Anne-Lise, Stig Hornnes, Erik Hornnes, Mona Naomi Lintved
Rapport 2002 (Be)Grep om tilsyn Kringen, Jacob, Nordvik, Jørn-Flemming, Jacobsen, Gunnar, Finstad, Vigdis og Rødsten, Tormod
Rapport 1996 NOU 1996: 16 - TILTAK MOT FLOM Arnor Njøs (leder), Jan Abrahamsen, Karen Hancke, Odd Rune Heggheim, Per Håkon Høisveen, Ulf Riise, Svein M. Skaaraas, Torgeir Strømmen, Bjørn Wold, Hallvard Berg, Geir Y. Hermansen
Rapport 1982 Norges vassdrags- og elektrisitetsvesens organisasjon Utvalg ledet av Lars Leiro