Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - regionkontor

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2002* Ny via omorganisering

Navn: Brann- og elsikkerhet - regionkontor
Kort navn: Brann- og elsikkerhet - regionkontor
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 02 Forsvar
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1 Ikkje aktuelt

5 regionkontor:
* Nord-Norge
* Midt-Norge
* Vest-Norge
* Sør-Norge
* Øst-Norge

01.09.2003* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.09.2003* Navneendring

Navn: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - regionkontor
Kort navn: DSB - regionkontor

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.