Arbeidstilsynet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 311 252 563 307 132 439 4 120 124
1981 319 286 605 315 146 461 4 140 144
1982 302 268 570 297 132 429 5 136 141
1983 320 278 598 316 141 457 4 137 141
1984 320 289 609 319 144 463 1 145 146
1985 301 286 587 296 148 444 5 138 143
1986 305 301 606 293 156 449 12 145 157
1987 287 279 566 279 143 422 8 136 144
1988 312 288 600 297 154 451 15 134 149
1989 305 305 610 295 168 463 10 137 147
1990 299 305 604 291 173 464 8 132 140
1991 297 286 583 291 174 465 6 112 118
1992 300 303 603 295 191 486 5 112 117
1993 271 300 571 264 200 464 7 100 107
1994 271 309 580 265 200 465 6 109 115
1995 262 301 563 252 193 445 10 108 118
1996 254 287 541 242 180 422 12 107 119
1997 261 299 560 248 192 440 13 107 120
1998 257 296 553 243 183 426 14 113 127
1999 237 297 534 220 193 413 17 104 121
2000 243 303 546 219 193 412 24 110 134
2001 246 293 539 222 203 425 24 90 114
2002 229 299 528 212 196 408 17 103 120
2003 223 315 538 205 220 425 18 95 113
2004 224 309 533 205 211 416 19 98 117
2005 214 306 520 194 227 421 20 79 99
2006 222 302 524 203 238 441 19 64 83
2007 219 259 478 206 208 414 13 51 64
2008 247 289 536 232 243 475 15 46 61
2009 253 306 559 242 259 501 11 47 58
2010 245 308 553 234 267 501 11 41 52
2011 234 327 561 223 273 496 11 54 65
2012 243 335 578 229 277 506 14 58 72
2013 241 354 595 226 298 524 15 56 71
2014 236 356 592 223 311 534 13 45 58
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 45 40 43 45 38 43 42 42
1981 45 40 43 45 39 43 42 42
1982 46 41 44 46 39 44 48 43 43
1983 47 41 44 47 40 45 42 42
1984 47 41 44 47 40 45 42 42
1985 48 41 45 48 40 45 59 43 43
1986 48 41 44 48 40 45 42 42 42
1987 48 42 45 48 41 45 45 43 43
1988 48 42 45 48 41 46 44 43 43
1989 48 42 45 48 41 46 39 43 43
1990 48 41 45 48 40 45 38 43 43
1991 48 42 45 48 41 45 35 44 43
1992 48 42 45 48 41 45 42 43 43
1993 48 42 45 49 41 45 42 44 44
1994 49 43 45 49 41 46 45 45 45
1995 49 43 46 49 43 47 50 44 44
1996 50 44 47 50 44 47 53 44 45
1997 49 44 46 49 44 47 50 44 45
1998 49 44 47 49 44 47 51 44 45
1999 50 45 47 49 45 47 56 45 47
2000 50 45 47 49 45 47 57 46 48
2001 50 45 47 49 45 47 58 47 50
2002 50 46 48 49 45 47 59 46 48
2003 50 46 48 49 45 47 60 48 50
2004 50 46 48 50 45 47 55 47 48
2005 50 46 48 50 45 47 54 48 49
2006 50 46 48 50 46 48 55 46 48
2007 50 47 48 50 46 48 56 48 49
2008 50 46 47 49 46 47 55 46 48
2009 49 46 48 49 46 47 57 49 50
2010 50 47 48 49 46 48 60 49 51
2011 50 47 48 50 47 48 54 47 48
2012 50 47 48 50 47 49 53 46 48
2013 51 47 48 50 47 48 58 45 47
2014 50 47 48 50 48 48 58 45 48

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.