Stiftelsen Rom for Kunst og Arkitektur

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

30.10.1989 Nyopprettelse

Navn: Institutt for romkunst
Kort navn: Institutt for romkunst
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (randsonestiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Etablert høsten 1989. Instituttet for romkunst er et samarbeidsprosjekt mellom institutt for Farge v/SHKS - Statens håndverks- og kunstindustriskole, Arkitekthøgskolen i Oslo og Statens Kunstakademi. Her blir miljø- og utsmykkingsproblematikk behandlet spesielt. Etablert på initiativ og ved hjelp av Norsk Kulturråd.

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Kulturdepartementet

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2006* Består via omorganisering

Fra 1. januar 2006 blir aktivitetene i "Stiftelsen Institutt for Romkunst" og "Rom - Galleri for Arkitektur" slått sammen og registrert under navnet "Stiftelsen Rom for Kunst og Arkitektur".

01.01.2006* Navneendring

Navn: Stiftelsen Rom for Kunst og Arkitektur
Kort navn: Stiftelsen Rom for Kunst og Arkitektur

I henhold til vedtektene skal stiftelsen ha som formål på tverrfaglig grunnlag å drive utstillinger, prosjekter, undervisning, forskning og annen aktivitet omkring arkitektur og romkunstbegrepet. Denne virksomheten skal bidra til bevisstgjøring av arkitekturens, billedkunstens og kunsthåndverkets felles virkemidler som grunnlag for en helhetlig forming av våre fysiske omgivelser. Stiftelsen skal gjennom sin virksomhet arbeide for å skape et miljø og samlingssted for de ulike kunstkategoriene.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.