NorStella Foundation

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1994 Nyopprettelse

Navn: Norwegian Center for EDI and Trade Procedures
Kort navn: Norsk EDIPRO
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Etablert 01.01.1994 gjennom en sammenslåing av NORPRO, Norsk TEDIS og NODI.

Norsk EDIPRO er en samfunnsgavnlig, brukerstyrt privat stiftelse i Oslo. Den har ikke næringsvirksomhet som formål. Norsk EDIPROs formål er å bidra til effektivisering i private og offentlige virksomheter gjennom utvikling av rasjonelle prosedyrer og fremskynde sikker, effektiv innføring og lønnsom bruk av standardisert elektronisk datautvikling (EDI) mellom ulike virksomheter.

Hjemmeside: www.edipro.no

01.01.1997 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2003 Navneendring

Navn: NorStella Foundation
Kort navn: NorStella

Norsk EDIPRO skiftet navn til NorStella med virkning fra 1. januar 2003
Opprinnelsen var etableringen av Norsk EDIPRO i 1994. 1. januar 2003 fikk stiftelsen sitt nåværende navn – NorStella – som en videreføring av Norsk EDIPRO med vekt på de muligheter standardisering innenfor Internett-teknologien gir virksomhetene.
_________________________________________________________________

Stiftelsen har sete i Oslo. formålet med stiftelser er at flest mulige private og offentlige virksomheter skal kunne samhandle elektronisk i et sømløst, sikkert teknologisk miljø.
Målgruppen er private og offentlige virksomheter som fokuserer på elektronisk samhandling og forretningsdrift, herunder forenklede handelsprosedyrer og prosesser.

Nettside: www.norstella.no

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.