Electronic Chart Center A/S

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

30.06.1999 Ny via utskilling

Navn: Electronic Chart Center A/S
Kort navn: ECC
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1103 Stavanger
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Utskilt fra:

Selskapet ble stiftet 30 juni 1999 og eies av den norske stat ved Nærings- og handelsdepartementet. Selskapets formål er å bygge opp en offisiell elektronisk sjøkarttjeneste for internasjonal maritim industri og drive med virksomheter tilknyttet dette, herunder å samarbeide med, delta i eller opprette andre virksomheter som har naturlig sammenheng med dette (jf St.prp.nr.67 og Innst.S.nr.236 for 1998-99
Nettside: www.ecc.as

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.