Drevsjø Trelastbruk A/S

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

08.05.1981 Nyopprettelse

Navn: Drevsjø Trelastbruk A/S
Kort navn: Drevsjø Trelastbruk
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 434 Engerdal

Historikk

• I 1920 lå trelastbruket ved Drevsjø under Statens Skoger.
• 1950 Helårsdrift
- skur vinter
- høvling sommer
• 1968 Drevsjø Sag og Høvleri etableres på nytt område.
• Sag 10.000 m3 tømmer 1 skift

• I 1981 ble Statens Trelastbruk AS ble etablert med Drevsjø Trelastbruk A/S som en av fem avdelinger. Høvleri 3.000 m3 trelast, 1 skift.
• I 1990 tok holdingselskapet Statens Trelastbruk (STATTRE) over selskapet. Nytt høvleri. Kapasitet 15.000 m3
• I 1994 ble Stattre avviklet og Drevsjø Trelast A/S ble igjen overført til og direkte underlagt Landbruksdepartementet.
• 1998: Fra og med 01.01.1998 ble 66% av aksjene i selskapet kjøpt opp av private investorer.
• 1999: Staten går helt ut av Drevsjø Trelast AS: staten solgte de resterende aksjene i 1999; Torbjørn Brevig overtar Statens eierandel
• Selskapet er fra 01.01.2000 regnet som privat selskap.

Kilde: se bl.a. http://www.drevsjo-trelast.com/2.html

01.01.1990 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Overordnet: Stattre A/S

I 1990 tok holdingselskapet Statens Trelastbruk (STATTRE) over selskapet.

01.01.1994 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

I 1994 ble Stattre avviklet og Drevsjø Trelast A/S ble igjen overført til og direkte underlagt Landbruksdepartementet.

01.01.1998 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Privat sektor (marked)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

1.1.1998 selger staten 66% av aksjene i selskapet for kr. 688000,- (jf. St.prp.nr.65 1997-98 og St.prp.nr.1 Tillegg nr. 6 1998-99). Ved behandlingen av St.prp.nr.1 1998-99, jf. Budsjett-Innst.S.nr. 8 1998-99, ga Stortinget fullmakt til salg av resten av de statlige eierinteressene.

01.01.1998* Nedlagt med utskriving

(Enheten ble utskrevet (fra databasen). Enheten eksisterer etter dette tidspunktet, men endring i tilknytingsform er utenfor de tilknytingsformer kartleggingen (databasen) omfattar.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.