Sulitjelma Bergverk A/S

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1891* Nyopprettelse

Navn: Sulitjelma Aktiebolag
Kort navn: Sulitjelma Aktiebolag
Tilknytningsform: Privat sektor (marked)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Kristiania

I 1858 ble det funnet malm ved Langvatn. Flere funn ble gjort i løpet av få år, og en prøvedrift ble satt i gang. Langvatn lå isolert og avsides til og transporten av malm ut av området var svært vanskelig. Ingen i regionen og knapt noen i hele landet hadde den kapitalen som trengtes for å sette i gang gruvedrift i stor skala. Først når den svensk industrigründeren Nils Persson fra Helsingborg i Skåne tilfeldig støtte på en malmprøve fra Sulitjelma ble det fart i sakene. I 1887 satte Perssons folk i gang prøvedrift. Dette spant om seg og på nyåret i 1891 ble selskapet Sulitelma aktiebolag etablert. Virksomheten vokste raskt og like etter århundreskiftet hadde gruvedriften i Sulitjelma fått slike dimensjoner at Sulitelma A/B var landets nest største industribedrift og landets største bergverk hva antall ansatte angikk. På det meste var det ca 1750 ansatte i gruveselskapet (i 1913). Sulitjelma var blitt landets største produsent både av svovelkis og kobberKilde: (http://www.salten.com/sulitjelma/historie.html)Salten-nettet - om Sluitjelma

30.11.1982 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Industridepartementet

Staten gikk inn som eneaksjonær i selskapet i 1982/83, etter A/S Sulitjelma Gruver, som var eiet av Elkem-konsernet. Datterselskapene Sulitjelma Næringspark A/S og Sulitjelma Industriservice ble etablert i 1988. På grunn av store underskudd la regjeringen ved fremlegg av statsbudsjettet for 1987 til grunn at driften skulle legges ned innen tre år, dvs innen 1.oktober 1989. Sulitjelma Bergverk A/S ble avviklet 31.januar 1998.

30.11.1982* Navneendring

Navn: Sulitjelma Bergverk A/S
Kort navn: Sulitjelma Bergverk

01.01.1993* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1997* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.12.1997 Nedlagt

(Rein nedleggelse.)

Gruvedriften ble avsluttet i 1991, og etter den tid var hovedoppgavene til Sulitjelma Bergverk AS salg av utstyr, stengning og sikring av gruveåpninger, rydding og forskjellige miljøtiltak samt støping av propper/demninger i gruvene med sikte på vannfylling.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.