Seksjon for internasjonal sikkerhetspolitikk, forsvarssamarbeid og operasjoner

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2004* Ny via omorganisering

Navn: Seksjon for internasjonalt sikkerhets- og forsvarsarbeid (FD II 2)
Kort navn: FD II 2
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

01.01.2009* Navneendring

Navn: Internasjonalt sikkerhets- og forsvarssamarbeid (FD II 2)
Kort navn: FD II 2 Internasjonalt sikkerhets- og forsvarssamarbeid

01.01.2019* Navneendring

Navn: Seksjon for internasjonal sikkerhetspolitikk, forsvarssamarbeid og operasjoner
Kort navn: Seksjon for internasjonal sikkerhetspolitikk, forsvarssamarbeid og operasjoner

Seksjon for internasjonal sikkerhetspolitikk, forsvarssamarbeid og operasjoner har ansvar for å utvikle politikk og prioriteringer innen fagområdene multilaterale forhold i NATO, EU og FN, bruk av Forsvaret i internasjonale operasjoner, kapabilitetsbyggingstiltak og for bi- og flernasjonalt forsvarssamarbeid.
Kilde: regjeringen.no, januar 2019

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.