Internrevisjon (FD Led IR)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2000* Nyopprettelse

Navn: Controllerenhet (FD LED CON)
Kort navn: Controllerenhet
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kvasiavdeling
Overordnet: Forsvarsdepartementet
Lokalisering: 301 Oslo

Kontrollerenheten ligger direkte under departementsråden og har ansvar for å analysere og evaluere systemer og rutiner for styring, rapportering og kontroll i departementet og underliggende enheter.

01.01.2010* Navneendring

Navn: Internrevisjon (FD Led IR)
Kort navn: FD Led IR

Arbeidsoppgaver:
Internrevisjonen skal bidra til at mål for forsvarssektoren blir realisert ved å gi departementets ledelse støtte gjennom evaluering og rådgivning innen styring og kontroll. Det er en overordnet oppgave å vurdere om virksomhetsstyring, herunder risikostyring og intern kontroll er hensiktsmessig, tilstrekkelig og fungerer som forutsatt.

Kilde: Statskalenderen, nettutgaven 2010

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.