Serviceavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2007* Ny via splittelse

Navn: Serviceavdelingen
Kort navn: Serviceavdelingen
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Overordnet: Utenriksdepartementet
Lokalisering: 301 Oslo
Nedlagt enhet som følge av splittelse:

Oppgaver:
Avdelingen er ansvarlig for at UD har en imøtekommende og profesjonell konsulær- og publikumstjeneste hjemme og ute. Den skal sikre et høyt beredskaps- og sikkerhetsnivå for krise- og katastrofesituasjoner. Avdelingen har dessuten ansvar for å gi gode fysiske og teknologiske betingelser for oppgaveløsningen ute og hjemme.

Kilde: www.regjeringen.no - UD

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.