Norges internasjonale pressesenter - NIPS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1994* Nyopprettelse

Navn: Norges internasjonale pressesenter - NIPS
Kort navn: Norges internasjonale pressesenter - NIPS
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kvasiseksjon
Lokalisering: 301 Oslo

Ansvarsfelt (kilde. regjeringen.no):
Norges Internasjonale Pressesenter (Nips) er Utenriksdepartementets servicesenter for utenlandske mediekorrespondenter i Norge.

Nips har kontorer til videre utleie, samt et åpent arbeidsrom, utstyrt med bredbånd, trådløs internett og andre tekniske hjelpemidler. I tillegg er det plass for tilreisende journalister fra andre land som er på oppdrag i Norge. Det tilbys et stort antall norske og utenlandske dagsaviser og tidsskrifter. Pressesenteret stilles gratis til disposisjon for tilreisende journalister.

Nips brukes av gjennomsnittlig 10-12 journalister daglig, og en del er faste korrespondenter for byråer, mens andre er frilansere. Både skrivende og radio/TV-journalister arbeider på Nips.

Åpningstider Nips: Hverdager kl 09.00-17.00.

(https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/org/avdelinger/kultur-protokoll/nips/id732775/)

----------------------------

De utenlandske journalistene har sluttet seg sammen i en forening: Foreign Press Association (FPA). For tiden har FPA rundt 70 medlemmer, hvorav de fleste i Oslo-området. Kontakt FPA: fpanorway@gmail.com. Hjemmeside: http://www.fpanorway.com/

01.01.2007* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.