Seksjon for budsjett, økonomi og samordning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2007* Ny via omorganisering

Navn: Seksjon for etatsstyring, budsjett og forvaltning
Kort navn: Seksjon for etatsstyring, budsjett og forvaltning
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

Oppgaver:
Etatsstyring av Norad og Fredskorpset. Avdelingens budsjettarbeid og virksomhetsplanlegging. Ekstern og intern informasjon. Kompetansesenter for tilskuddsforvaltning. Avdelingens administrative funksjoner. Sekretariat for avdelingsledelsen.

Kilde: www.regjeringen.no - UD

01.01.2016* Navneendring

Navn: Seksjon for budsjett, økonomi og samordning
Kort navn: Seksjon for budsjett, økonomi og samordning

Oppgaver:
Koordinering av avdelingens arbeid med statsbudsjettet og virksomhetsplanleggingen. Fordeling og tildeling av avdelingens budsjettmidler. Pådriveransvar for god og effektiv tilskuddsforvaltning innen avdelingens ansvarsområder, inkludert systemansvar for forvaltningsgjennomganger ved stasjonene. Departementets hovedkontakt mot Riksrevisjonen om revisjonens bistandsarbeid. Støttefunksjoner av administrativ og faglig karakter for avdelingsledelsen, inkludert større koordineringsoppgaver.
Kilde: regjeringen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.