Seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
31.12.2004 Seksjon for globale sikkerhetsspørsmål og atomsikkerhet 304 Enheten ble splittet i: Seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser
31.12.2004 Seksjon for globale sikkerhetsspørsmål og atomsikkerhet 304 Enheten ble splittet i: Seksjon for globale sikkerhetsspørsmål og krisehåndtering
01.01.2005 Seksjon for globale sikkerhetsspørsmål og krisehåndtering 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Seksjon for globale sikkerhetsspørsmål og atomsikkerhet
01.01.2005 Seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Seksjon for globale sikkerhetsspørsmål og atomsikkerhet
31.12.2006 Seksjon for Russland/SUS-landene 306 Sammenslått inn i: Seksjon for Russland, Eurasia og regionalt samarbeid
31.12.2006 Seksjon for globale sikkerhetsspørsmål og krisehåndtering 306 Sammenslått inn i: Seksjon for Russland, Eurasia og regionalt samarbeid
01.01.2007 Seksjon for Russland, Eurasia og regionalt samarbeid 106 Sammenslått av: Seksjon for Russland/SUS-landene
01.01.2007 Seksjon for Russland, Eurasia og regionalt samarbeid 106 Sammenslått av: Seksjon for globale sikkerhetsspørsmål og krisehåndtering