Seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2005* Ny via splittelse

Navn: Seksjon for nordområdespørsmål, polarsaker og atomsikkerhet
Kort navn: Seksjon for nordområdespørsmål, polarsaker
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo
Nedlagt enhet som følge av splittelse:

Ansvarsfelt: Nordområdespørsmål. Barentssamarbeidet. Polarsaker. Arktisk råd. Atomsikkerhetsspørsmål, herunder atomhandlingsplanen og atomsikkerhetsarbeidet med Russland.Seksjonen får også tilført polarsakene fra Seksjon for energi, maritime ressurser og polarsaker under Avdeling for handelspolitikk, ressurser og miljøKilde: UDs nettsider på Odin

01.01.2007* Navneendring

Navn: Seksjon for nordområdene, ressurser og Russland
Kort navn: Seksjon for nordområdene, ressurser og Russland

01.01.2011* Navneendring

Navn: Seksjon for nordområdeprosjektet, polarsaker, energi og ressurser
Kort navn: Seksjon for nordområdeprosjektet, polarsaker, energi og ressurser

Videreføre og iverksette regjeringens nordområdepolitikk, herunder oppfølging av Nordområdestrategien og Nye byggesteiner i nord, arbeidet med polare spørsmål, herunder Svalbard-spørsmål og samarbeidet i Arktis (Arktisk råd), internasjonalt samarbeid om forvaltning av levende marine ressurser og energispørsmål i en sikkerhets- og utenrikspolitisk kontekst.
Kilde: Regjeringen.no 2011

01.01.2015* Navneendring

Navn: Seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser
Kort navn: NORD/RESSURSER

Oppgaver:
Seksjonen har ansvar for å koordinere regjeringens nordområdepolitikk og arbeid med polare spørsmål, herunder Svalbard-spørsmål og internasjonalt samarbeid i Arktis (Arktisk råd) og Antarktis. Seksjonen har også ansvaret for internasjonalt samarbeid om forvaltningen av levende marine ressurser, herunder fiskerisamarbeidet med Russland og EU, samt energispørsmål i Arktis i en sikkerhets- og utenrikspolitisk sammenheng.
Kilde: regjeringen.no (februar 2015)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.