Seksjon for traktat-, miljø- og havrett

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2004* Nyopprettelse

Navn: Traktat- og havrettsenheten
Kort navn: Traktat- og havrettsenheten
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kontor
Overordnet: Seksjon for folkerett
Lokalisering: 301 Oslo

Ansvarsfelt:Enheten har ansvar for folkerettslige og forfatningsrettslige spørsmål, spesielt vedrørende NATO, OSSE og Nordisk Råd. Inngåelse og tolking av traktater. Norges riksgrenser og maritime soner samt suverenitets- og håndhevelsesspørsmål. Havrettsspørsmål og rettslige spørsmål knyttet til polarområdene. Privilegier og immunitet. Forliks- og voldgiftsspørsmål. Traktatregister og traktatarkiv samt depositarfunksjoner. Traktatforelegget for Stortinget og publisering av overenskomster med andre stater og internasjonale organisasjoner. Koordinering av høringssaker.Kilde: UDs nettsider på Odin

01.01.2005* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Overordnet: Rettsavdelingen

01.01.2005* Navneendring

Navn: Seksjon for traktat- og havrett
Kort navn: Seksjon for traktat- og havrett

01.01.2008* Navneendring

Navn: Seksjon for traktat-, miljø- og havrett
Kort navn: Seksjon for traktat-, miljø- og havrett

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.